شبکه‌های اجتماعی

کاربردهای قراردادهای هوشمند / بخش دوم

کاربردهای قراردادهای هوشمند / بخش دوم

در مقاله قبل در مورد کاربردهای قراردادهای هوشمند، کاربردهایی نظیر هویت دیجیتالی، اوراق بهادار، پرداخت‌های فرامرزی، وام و ثبت داده‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله به سایر کاربردهای مهم قراردادهای هوشمند می‌پردازیم.

ادامه مطلب