تأییدکنندگان

در بلاکچین سور تعدادی نود به عنوان تأییدکننده یا Validator، تراکنش‌های مربوط به ثبت قراردادهای هوشمند، اجرای توابع قرارداد هوشمند و نیز انتقال توکن را در شبکه تأیید می‌کنند. به این ترتیب که تأیید تراکنش به صورت چرخشی بین نودهای شبکه تقسیم می‌شود و در صورت عدم آمادگی آن نود، نوبت به نود بعدی در حلقه می‌رسد. سایر نودهای شبکه (که در یک بلوک نوبتشان نرسیده است) نیز تراکنش‌های ثبت شده را بررسی و در سیستم خود ثبت می‌کنند.

در ابتدای کار تعدادی از فعالان صنعت بلاکچین در ایران، به عنوان تأییدکنندگان اولیه، پلتفرم بلاکچین سور را راه اندازی نموده‌اند.

بنیاد سور تلاش خواهد نمود تا تعدادی از افراد حقیقی و حقوقی دیگر با بیشترین تضاد منافع را نیز به عنوان تأییدکننده به این شبکه اضافه کند.

افزودن تأییدکنندگان جدید نیز طبق آیین‌نامه‌ی مصوب بنیاد سور که به زودی اعلام خواهد شد، انجام می‌شود. برای افزودن تأییدکننده‌ی جدید علاوه بر رعایت شرایط بنیاد، بین تأییدکنندگان فعلی رأی‌گیری خواهدشد و در صورت تأیید حداقل دوسوم تأییدگنندگان فعلی (طبق روش اجماع IBFT-2) تأییدککنده‌ی جدید پذیرفته خواهد شد.