تأییدکنندگان

در بلاکچین سور تعدادی نود به عنوان تأییدکننده یا Validator، تراکنش‌های مربوط به ثبت قراردادهای هوشمند، اجرای توابع قرارداد هوشمند و نیز انتقال توکن را در شبکه تأیید می‌کنند. به این ترتیب که تأیید تراکنش‌هی یک بلوک به صورت چرخشی بین نودهای شبکه تقسیم می‌شود و در صورت عدم آمادگی آن نود، نوبت به نود بعدی در حلقه می‌رسد. سایر نودهای شبکه (که در یک بلوک نوبتشان نرسیده است) نیز تراکنش‌های ثبت شده را بررسی و در سیستم خود ثبت می‌کنند. هر تأیید کننده که یک بلوک را در بلاکچین ثبت کند، تعدادی توکن سورن به عنوان پاداش دریافت می‌کند.

در ابتدای کار تعدادی از فعالان صنعت بلاکچین در ایران، به عنوان تأییدکنندگان اولیه، پلتفرم بلاکچین سور را راه اندازی نموده‌اند.

بنیاد سور همواره در تلاش است تا تعدادی از افراد حقوقی دیگر با بیشترین تضاد منافع را به عنوان تأییدکننده به این شبکه اضافه کند.

افزودن تأییدکنندگان جدید نیز طبق مرام‌نامه‌ی مصوب بنیاد سور انجام می‌شود. برای افزودن هر تأییدکننده‌ی جدید علاوه بر رعایت شرایط بنیاد، بین تأییدکنندگان فعلی رأی‌گیری خواهدشد و در صورت تأیید حداقل دوسوم تأییدگنندگان فعلی (طبق روش اجماع IBFT-2) تأییدکننده‌ی جدید پذیرفته خواهد شد.