توکن سورن

شبکه‌ی بلاکچین سور دارای یک توکن پایه‌ی شبکه به نام «سورن» است. این توکن برای پرداخت هزینه‌ی ثبت تراکنش‌ها از سوی ثبت‌کننده‌ی تراکنش پرداخت می‌شود و در نهایت توسط تأییدکننده‌ای که این تراکنش توسط وی ثبت می‌شود، دریافت می‌شود. به این ترتیب چرخه‌ی گردش توکن شبکه تعریف می‌شود.

سورن (SUREN) یا سورنا یکی از سرداران بزرگ و نامدار تاریخ در زمان اشکانیان است که سپاه ایران را در نخستین جنگ با رومیان فرماندهی کرد و رومی‌ها را که تا آن زمان در همه جا پیروز بودند، برای اولین بار با شکستی سخت و تاریخی روبرو ساخت.