قراردادهای هوشمند

اگر در یک بلاکچین این امکان وجود داشته باشد که علاوه بر تراکنش‌های حاوی داده‌ها، برنامه‌های کامپیوتری قابل اجرا نیز در تراکنش‌ها ثبت شوند، قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) به وجود می‌آیند. به این ترتیب نودهای ثبت تراکنش‌ها، می‌توانند توابع این قراردادهای هوشمند را اجرا کنند و نتایج را در بلاکچین ثبت کنند یا آن را در اختیار متقاضیان قرار دهند. در این صورت تمام خواص مطلوب در بلاکچین از قبیل شفافیت، قابلیت اثبات، حفظ تاریخچه، عدم امکان تغییر در تراکنش‌های ثبت شده، غیر قابل جعل بودن و … به برنامه‌های کامپیوتری مورد نظر و داده‌های ثبت شده توسط آنها نیز منتقل می‌شود.

به این ترتیب قرارداد هوشمند افق جدیدی را پیش روی سازمان‌ها و کسب‌وکارها قرار می‌دهد تا از امکانات آن استفاده نمایند.

به عنوان مثال می‌توان از قراردادهای هوشمند برای ثبت گواهی‌های تحصیلی، اداری و حرفه‌ای، ثبت اسناد مالکیت، ثبت موالید، مدیریت زنجیره‌ی تأمین، بیمه و طیف وسیعی از انواع کسب‌وکارها و خدمات استفاده کرد.