جذب سرمایه

سپیدنامه‌ی بلاکچین سور فعلا در مرحله‌ی انتشار خصوصی در میان صاحب‌نظران صنعت بلاکچین در ایران است. پس از جمع آوری نظرات آنان و اعمال اصلاح لازم طبق نظر آنان، سپیدنامه‌ی بلاکچین سور به صورت عمومی منتشر خواهد شد و در همین صفحه در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.